دکتر مرضیه آقاحسینی : جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

thumb

دکتر مرضیه آقاحسینی : جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

 متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF

خانم دکتر مرضیه آقاحسینی در سال 1336 در تهران متولد شدند. ایشان تحصیلات متوسطه را در تهران به پایان رساندند. و در سال 1354 به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران با رتبه 76وارد شدند. ایشان پس از اخذ تخصص زنان و زایمان از سال 1366 به عنوان هیئت علمی دانشگاه تهران مشغول به کار هستند. در سال 1371 موفق به اتمام دوره فلوشیپ شدند و در حال حاضر ایشان به سمت استاد بخش زنان و زایمان در دانشگاه تهران مشغول به کار می باشند.

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای فلوشیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هيئت علمي و دانشيار گروه زنان و زايمان در بخش نازايي و IVF بيمارستان شريعتي، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سوابق اجرایی
استاد بخش زنان و زایمان در دانشگاه تهران، رياست بخش نازايي بيمارستان دكتر شريعتي از سال 1373، عضو شوراي عالي امداد، كارشناس پزشكي قانوني