IUI(لقاح داخل رحمی)

thumb

IUI(لقاح داخل رحمی)

IUI یا لقاح داخل رحمی به معنی تزریق اسپرم شسته و تقویت شده مرد به طور مستقیم به درون حفره رحم خانم است. این  روش درمانی در موارد زیر راهکار درمانی محسوب می شود:
نازایی با فاکتور مردانه خفیف تا متوسط، تخمک گذاری نامناسب خانم با حداقل یک لوله باز و سالم، موارد آندومتریوز درجه یک و دربرخی موارد آندومتریوزهایی که لوله ها هنوز درگیر نشده است، موارد نازایی بدون علت مشخص، موارد با انزال رو به عقب در مرد و موارد عدم امکان نزدیکی کامل به علت انقباض واژن در خانم.

مراحل IUI :
در زمان قاعدگی خانم (در سه روز اول) با انجام سونوگرافی واژینال و در صورت نبودن مشکل، تحریک تخمک گذاری با تجویز داروهای خوراکی و تزریقی، طبق شرایط بیمار و صلاح پزشک آغاز می گردد.با فواصل معین با تکرار سونوگرافی، تخمدانها بررسی می شوند و داروهای لازم تنظیم می گردند. طی این دوره، برنامه نزدیکی معینی باید به بیمار داده شود. وقتی اندازه فولیکولها به حد مناسبی رسیدند، به بیمار اعلام می گردد که داروی نهایی برای آزادسازی فولیکولها را چه وقت تزریق کند و معمولا دو روز بعد از آن، بیمار به همراه همسرش مراجعه خواهند نمود.در روز IUI، نمونه مایع منی آقا گرفته شده و طی عملیات شستشو و تقویت حدودا دو ساعته در آزمایشگاه، بهترین اسپرمها جدا شده و آماده تزریق به خانم می گردد.

بعد از انجام IUI، خانم برای 15تا 20 دقیقه استراحت می کند و سپس به زندگی طبیعی خود ادامه می دهد. بعد از انجام IUI احتیاج به استراحت مطلق نیست؛ زوجین برنامه نزدیکی معینی را باید داشته باشند و خانم یک سری داروی خاص هم مصرف خواهند نمود.شانس موفقیت هر دفعه انجام  IUI حداکثر 15تا 20 % (حتی دربهترین مراکز خارج از کشور) است. این روش بدون نیاز به بیهوشی و بستری، بدون درد و با حدود یک دهم هزینه IVF ، روشی است که در بسیاری از زوجهای نابارور، روش اول پیشنهادی برای درمان است. از نظر بسیاری از مراجع علمی سیکل IUI را تا 6 بار می توان ادامه داد؛ ولی ما معمولا سه سیکل پیاپی را پیشنهاد می کنیم و بعد از آن در صورت عدم دریافت پاسخ درمانی، باید بررسی مجدد انجام شده و تصمیم گیری شود.

عوامل کاهش دهنده درصد موفقیت درIUI :
فاصله انزال کمتر از 1 روز و بیشتر از 10 روز
روش نادرست آماده سازی اسپرم
انجام IUI منفرد در یک چرخه تخمک گذاری
سابقه بیشتر از سه بار شکست IUI
سن بالای 40 سال در زن
مدت ناباروری طولانی
ناباروری ثانویه (اندومتریوز و ....)
IUI بدون تحریک تخمک گذاری