واریکوسل چیست؟

thumb

واریکوسل چیست؟

واریکوسل افزایش قطر، تعداد و پیچ خوردگی غیر طبیعی عروق وریدی اسپرماتیک در اطراف بیضه و اپی دیدیم است. واریکوسل حدودا در 40-30 درصد مردان نابارور اولیه و 80-50 درصد مردان با ناباروری ثانویه یافت می شود. این در حالی است که در افراد عادی شیوع آن حدود 15-10 درصد است. به دست آمدن این آمار باعث پی بردن پزشکان به اثر مخرب واریکوسل بر باروری شد. واریکوسل شایع ترین علت قابل اصلاح ناباروری مردان است که با جراحی درمان پذیر است.

واریکوسل را میتوان بر اساس شدت آن به سه درجه تقسیم بندی کرد: شدت این بیماری را با معاینات فیزیکی، از طریق لمس طناب اسپرماتیک و بعد مانور والسالوا Valsalva maneuver (حبس نفس در سینه و افزایش فشار شکمی) در وضعیت ایستاده ی بیمار، میتوان تعیین کرد. در صورتی که واریکوسل از روی پوست و اسکروتوم (کیسه بیضه) بدون نیاز با انجام مانور والسالوا قابل رویت باشد به آن درجه 3 اطلاق می شود و در غیر این صورت به درجه 1 و 2 تقسیم بندی شده که در درجه 1 واریکوسل فقط طی مانور والسالوا و در درجه 2 از طریق لمس بدون نیاز به انجام مانور والسالوا قابل تشخیص است.

درمان واریکوسل:
هدف از درمان واریکوسل افزایش میزان باروری از طریق بهبود عملکرد بیضه و پارامترهای مایع منی و همچنین کاهش درد در بعضی از بیماران است.تعداد بسیاری از مبتلایان به این بیماری قدرت باروری دارند و تمام بیماران واریکوسل احتیاج به عمل جراحی ندارند. این بیماری خود به خود برگشت پذیر نیست و جهت بهبودی اختلال در ورید های بیضه از روش های جراحی یا روش های آنژیوگرافیک استفاده می شود.جراحی میکروسکوپی بهترین روش جراحی واریکوسل محسوب می شود. مطالعات نشان می دهد که به دنبال عمل واریکوسلکتومی، سلامت DNA اسپرم، پارامتر های مایع منی و میزان حاملگی بهبودی حاصل کرده و حجم بیضه و سطح تستوسترون سرم خون نیز افزایش قابل توجهی پیدا می کند.

تشخیص واریکوسل و شرح حال
در گذشته فرد مبتلا به واریکوسل معمولا متوجه این مشکل نمی شد و تنها بعد از کشف ورید های گشاد شده بیضه به وسیله پزشک در خلال معاینات ادواری مدارس یا هنگام ورود به خدمت سربازی و یا در جریان بررسی بالینی به علت ناباروری از وجود واریکوسل آگاه می شد ولی امروزه با افزایش اطلاعات مردم، بسیاری از جوانان برای تشخیص، به طور داوطلب و گاه قبل از ازدواج به ارولوژیست مراجعه می کنند. برخی موارد بیمار از احساس سنگینی و کشش در ناحیه بیضه مبتلا و قسمت پایین شکم شکایت دارد که با سرپا ایستادن طولانی و زور زدن تشدید میشود.درد و ناراحتی بیضه در واریکوسل با دراز کشیدن بهبود می یابد
.