ZIFT

thumb

ZIFT

ZIFT یک روش کمک باروری است با این تفاوت که جنین لقاح یافته به جای قرار گرفتن در رحم در داخل لوله فالوپ قرار می گیرد. به علت آنکه تخمک لقاح یافته مستقیما داخل لوله قرار می گیرد به این روش انتقال لوله ای جنین اطلاق می شود.بدین دلیل که پزشک اطمینان بیشتری از لقاح تخمک دارد این روش در مقایسه با روش انتقال لوله ای گامت (GIFT) موفقیت آمیز تر بوده. خانم ها نیاز به داشتن لوله های سالم برای عمل ZIFT دارند.

ZIFT(Zygote intrafallopian transfer) یکی از انواع روش های کمک باروری می باشد و در زمانی که انسداد در لوله‌ های رحمی وجود نداشته باشد استفاده می‌شود.در این روش نیز مانند ICSI، سلول‌های تخمک از تخمدان‌ها برداشته می‌شوند و در شرایط آزمایشگاهی با اسپرم‌ها بارور می‌شوند، اما سلول تخم حاصل در مرحله زیگوت (zygotes) و بعد از حدود 24 ساعت از زمان لقاح به درون لوله رحمی انتقال داده می شود.

مراحل انجام ZIFT:
تخمدان های فرد توسط دارو تحریک شده تا تخمک های بیشتری تولید شود.
تخمک ها از طریق روش آسپریراسیون جمع آوری می شوند.
تخمک ها در روشی مشابه ICSIبارور می شوند، تخمک های بارور شده پس از 24 ساعت منتقل می شوند.
تخمک های بارور شده توسط عمل لاپاراسکوپی و توسط یک کاتتر در داخل لوله های فالوپ قرارمی گیرند.
بعد از دو هفته تست BHCG جهت کنترل بارداری و نتیجه ZIFT انجام می شود.

ZIFT تحت چه شرایطی انجام می شود ؟
در همه موارد ناباروری ZIFT قابل استفاده بوده بجز موارد زیر :
بسته بودن لوله ها
آسیب دیدگی شدید لوله ها
مشکل آناتومیکی رحمی از قبیل چسبندگی شدید داخل رحم
کمبود اسپرم هایی که قابلیت نفوذ به داخل تخمک را دارند
ZIFT توسط زوجینی انجام می شود که پس از حداقل یکسال باردار نشده و 5 تا 6 سیکل IUI ناموفق داشته اند
.

معایب و عوارض عمل ZIFT :

روش کمک باروری ZIFT نیز مانند بسیاری از روش ها، دارای معایب و عوارضی می باشد.از جمله معایب و عوارض عمل ZIFT می توان به موارد زیر اشاره کر:
به دلیل نیاز به عمل لاپاراسکوپی، این روش نسبت به میکرواینجکشن تهاجمی تر می باشد؛
احتمال چند قلوزایی به دلیل انتقال معمولا بیش از یک زیگوت در لوله رحم، یکی دیگر از عوارض عمل ZIFT می باشد؛
احتمال ایجاد حاملگی خارج رحمی در این روش نسبتا بیشتر است؛
یکی دیگر از عوارض عمل زیفت، خطر ابتلا به سندرم تحریک بیش از حد تخمدان می باشد.
همچنین در این روش، احتمال زایمان زودرس یا تولد نوزادی با وزن کم نیز وجود دارد.