دستورالعمل نمونه گیری جهت آزمایش پرولاکتین

thumb

دستورالعمل نمونه گیری جهت آزمایش پرولاکتین

دستورالعمل نمونه گیری جهت آزمایش پرولاکتین و شرایطی که رعایت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمایش با دقت و صحت بالا می شود :
•  ترجیحا 12 ساعت ناشتا باشید.
•  توصیه شده زمان نمونه گیری صبح باشد.
•  زمان مراجعه به آزمایشگاه 3-4 ساعت از بیدار شدن شما گذشته باشد.
•  در روز نمونه گیری از ورزش کردن خودداری شود.
•  توصیه شده است که زمان نمونه گیری استرس نداشته باشید.
•  قبل از نمونه ­گیری به مدت 30 دقیقه آرام و بدون استرس در جایی بنشینید.