آزمایش بررسی میزان شکست های کروموزمی در اسپرم SDFA (Sperm DNA Fragmentation Assay)

thumb

آزمایش بررسی میزان شکست های کروموزمی در اسپرم SDFA (Sperm DNA Fragmentation Assay)

این آزمایش مشخص کننده وضعیت DNA اسپرم است.در این آزمایش اسپرم را از نظر DNA بررسی میکنند تا متوجه شوند چه درصدی از اسپرم ها دارای DNA سالم و چه درصدی دارای DNA شکسته شده و یا ناقص هستند.
جنین انسان متشکل است از یک تخمک و یک اسپرم.ساده ترین کار کنترل اسپرم و سلامت هسته آن یعنی DNA می باشد. هر گونه اختلال در DNA اسپرم مستقیما بر ساختار جنینی اثر منفی دارد و از روی شکل اسپرم و یا حرکت آن نمی توان این اختلال را تشخیص داد، این آزمایش را در سقط های مکرر یا عدم بارداری می توان انجام داد.

این آزمایش در موارد زیر با دستور پزشک توصیه می شود:

•  مردان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص
  مردان مبتلا به الیگو آستنو تراتو اسپرم
•  مردان با سابقه انجام درمان های ناموفق لقاح رحمی
•  بررسی کارایی درمان های دارویی در مردان
•  مردان خواهان داشتن فرزند به دنبال یک یا چند دوره شیمی درمانی
•  سابقه توقف در رشد جنین ( Arrested embryo develop ment )   
•  سابقه رشد ضعیف جنین
•  مردان با سن بالا
•  زوجین مبتلا به سقط  مکرر جنین
  مردان مبتلا به واریکوسل
  مردان در تماس با مواد سمی و آلودگیهای محیطی

علل شکستگی DNA اسپرم عبارتند از:

•  عفونت
•  وجود گلبولهای سفید بیش از حد نرمال
•  اسپرم های نارس
•  تب بالا
•  لباس زیر و شلوار تنگ
•  مواد مخدر، سیگار، قلیان
•  محیط های آلوده به مواد سمی  در محیط کار
•  سن بالا و واریکوسل
•  کمبود ویتامین E  و D3 و کلسیم
•  سن

• داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی